ATU-Nr.Konus:Schraube/
Mutter
MaßeBemerkungzum Shop
ALBRM1 Kegelbund Mutter M 12 x 1,5 x 34 (geschlossen) zum Shop
ALBRM3 Kegelbund Mutter M 12 x 1,5 x 25 (offen) zum Shop
ALBRM5 Kegelbund Mutter M 12 x 1,25 x 34 (geschlossen) zum Shop
ALBRM6 Kegelbund Mutter M 12 x 1,25 x 25   zum Shop
ALBRM7 Kegelbund Mutter M 14 x 1.5 x 41 (geschlossen) zum Shop
ALBRM8 Kegelbund Mutter M 14 x 1,5 x 33 (geschlossen) zum Shop
ALBRS0 Kegelbund Schraube M 12 x 1,5 x 28   zum Shop
ALBRS1 Kegelbund Schraube M 12 x 1,5 x 24   zum Shop
ALBRS2 Kegelbund Schraube M 14 x 1,5 x 30   zum Shop
ALBRS3 Kegelbund Schraube M 12 x 1,25 x 24   zum Shop
ALBRS6 Kegelbund Schraube M 12 x 1,25 x 28   zum Shop
ALBRS7 Kegelbund Schraube M 14 x 1,5 x 27   zum Shop
ALBRS8 Kegelbund Schraube M 14 x 1,25 x 27   zum Shop
ALBRS9 Kegelbund Schraube M 14 x 1,5 x 28,3   zum Shop